Informacja

Wójt Gminy Krokowa

uprzejmie Państwa informuje, że dnia 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) Urząd Gminy w Krokowej będzie nieczynny.
Dodatkowym dniem pracy urzędu będzie dzień 26 sierpnia 2017 r. (sobota). W tym dniu wszystkie referaty urzędu będą czynne w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa

Uczeń na 6+ | Nauczyciel na medal

Gmina Krokowa realizuje projekt „UCZEŃ NA 6+, NAUCZYCIEL NA MEDAL” dofinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie skuteczności działań na rzecz rozwijania i kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, w tym indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cel ten będzie osiągnięty dzięki realizacji szeregu działań wynikających z kompleksowej diagnozy potrzeb uczniów, nauczycieli i szkół.

W ramach projektu zaplanowano wsparcie dla uczniów w formie zajęć pozalekcyjnych
m.in. z zakresu edukacji technicznej i przyrodniczej, matematyki, informatyki, języków obcych, kreatywnego myślenia, programowania i grafiki komputerowej, korekcyjne, pedagogiczno- terapeutyczne, logopedyczne oraz zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Przewidziano także wyjazdy pozaszkolne,
m.in. do Centrum Nauki Experyment w Gdyni, Hevelianum w Gdańsku, Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego, obserwatorium astronomicznego w Toruniu, czy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Uzupełnieniem wsparcia dla uczniów jest doskonalenie nauczycieli w formie szkoleń m.in. z zakresu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, aktywnych metod nauczania czy pracy
z wykorzystaniem narzędzi TIK, jak również w formie studiów podyplomowych np. z terapii pedagogicznej, logopedii czy oligofrenopedagogiki.

Dla szkół przewidziano doposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, oprogramowanie komputerowe, pomoce dydaktyczne i rehabilitacyjne, wspierające realizację programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych.

 

Beneficjent: Gmina Krokowa

Okres realizacji projektu: 01.09.2016-30.06.2018

Wartość projektu: 1.775.714,47 PLN

Wartość dofinansowanie: 1.686.928,75 PLN

Inscenizacja bitwy pod Świecinem

Wszem i wobec ogłosić chcemy, iż

 inscenizacja bitwy śmiertelnej pod Świecinem z 17 września 1462 roku przypadającej na okres Wojny Trzynastoletniej odbędzie się

 w dniu 05 sierpnia roku Pańskiego 2017 o godz. 15:00.

START godz. 13:00

W PROGRAMIE:

zwiedzanie obozu warownego z czasów późnego średniowiecza

prezentacja średniowiecznych rzemiosł i strojów

pokaz uzbrojenia, artylerii i sztuki fechtunku

pokaz sprawności jeździeckiej

pokaz sokolniczy

pokaz drwala

turnieje rycerskie

Podjąć będziemy radzi wszystkich czcigodnych gości

jacy zaszczycą nas swą obecnością i przybędą na chwalebne pole bitwy.

Tym którzy zwyciężą obiecujemy wieczną chwałę,

a tym których dopadnie tam śmierć bohaterska

zapewnimy chrześcijański pochówek….

Informacja

Krokowa dnia 7 lipca 2017 roku

 

Czyste Powietrze Pomorza (2017)
dofinansowanie zadań dotyczących
modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Krokowa

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.07.2017r.  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podjął decyzję o dofinasowaniu zadania polegającego na likwidacji źródeł ciepła opalanych węglem na terenie Gminy Krokowa.

Zgodnie z wytycznym Funduszu oraz regulaminem konkursu ogłoszonego przez Gminę Krokowa wydatki poniesione od dnia 05.07.2017 roku będą mogły zostać zrefundowane.

Jednocześnie z uwagi na wysoki poziom zainteresowania konkursem Zarząd Funduszu podjął decyzję o refundacji kosztów do wysokości 25% wydatków kwalifikowalnych.

W związku z powyższym prosimy o dostarczenie do Urzędu Gminy w Krokowej pokój nr 312 podpisanego oświadczenia (w załączeniu) o dalszej chęci procedowania wniosku o dofinasowanie.

Ponadto przypominamy, że wymiana instalacji grzewczej z  takiej opalanej węglem na gazową wymaga pozwolenia na budowę, które będzie trzeba  przedłożyć wraz z wnioskiem o refundację poniesionych wydatków.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 58 6754126

 • Adres Urzędu Gminy

  Urząd Gminy w Krokowej
  ul. Żarnowiecka 29
  84-110 Krokowa
 • Czas Pracy Urzędu

  Poniedziałek 7:30 - 15:30
  Wtorek 7:30 - 15:30
  Środa 7:30 - 15:30
  Czwartek 7:30 - 17:00
  Piątek 7:30 - 14:00
 • Kontakt

  tel. (0-58) 675 41 00
  fax. (0-58) 675 41 01
  email: urzad@krokowa.pl